A Mitteleuropäische Gradmessung 1862-ben jött létre, mint az első jelentős nemzetközi tudományos szervezet a geodézia területén. Ez 1867-ben Europäische Gradmessung, majd 1886-ban Internationale Erdmessung néven bővült. Az IUGG első közgyűlésén (Róma, 1922) az Unió öt alapító szervezetének egyike volt. A jelenlegi nevét az IUGG stockholmi közgyűlésén (Stockholmi, 1930) kapta.

Az IAG küldetése a geodézia fejlődésének elősegítése. Ezt a geodéziai elmélet kutatás és oktatás révén történő előmozdításával, globális szintű mérési adatok gyűjtésével, elemzésével, modellezésével és értelmezésével, a technológiai fejlődés ösztönzésével, a Föld és a bolygók alakjának, forgásának és gravitációs mezejének, valamint időbeli változásainak következetes ábrázolásával valósítja meg. A célkitűzések kiterjednek a Föld megfigyelésével és a globális változásokkal kapcsolatos valamennyi geodéziai probléma tanulmányozására. Ez magában foglalja a helymeghatározáshoz és a helyhez kötött információk kezeléséhez elengedhetetlen globális/regionális vonatkoztatási rendszerek létrehozását, a Föld nehézségi erőterének és forgásának megfigyelését, a Föld felszínének deformációját, beleértve az óceánokat és a jeget, a helymeghatározási eljárások fejlesztését csakúgy, mint ezen vizsgálatok interdiszciplináris felhasználását.

Az IAG kezdeményezi, koordinálja és elősegíti a nemzetközi együttműködést és a tudáscserét konferenciák, workshop-ok, nyári egyetemek, kiadványok és egyéb kommunikációs eszközök révén. A cél a geodéziai tevékenységek és infrastruktúra fejlesztésének elősegítése a világ minden régiójában, figyelembe véve a fejlődő országok sajátos helyzetét. Az IAG globális szolgálataink és a Globális Geodéziai Megfigyelőrendszeren (GGOS) keresztül támogatja a geodéziai adatok nemzetek közötti megosztását.

Bizottságok és egyéb alkotó elemek:
- Referencia rendszerek
- Gravitációs mező
- Geodinamika és földforgás
- Helymeghatározás és alkalmazások
- Elméleti geodézia (bizottságközi bizottság)
- Geodézia a Klímakutatásért (bizottságközi bizottság)
- Tengeri geodézia (bizottságközi bizottság)
- Globális geodéziai megfigyelőrendszer (GGOS)
- 14 nemzetközi tudományos szolgálat

További részletek: https://www.iag-aig.org/

A szervezetet bemutató magyar nyelvű előadás: link

Magyar nemzeti képviselő: Dr. Rósza Szabolcs (rozsa.szabolcs@emk.bme.hu)

A szervezet magyar levelezőlistája: IAG@levlist.ggki.hu

Bozsó István

Tudományterület: Űrgeodézia
Intézet: HUN REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet

Papp Gábor

Tudományterület: geodézia, geodinamika, nehézségi erőtér
Intézet: HUN-REN FI Sopron

Rózsa Szabolcs

Tudományterület: geodézia
Intézet: BME Általános és Felsőgeodézia Tanszék

Varga Péter

Tudományterület: seismicity, history of seismology, planetary geodynamics, deformation and stress fields, earth tides
Intézet: HUN-REN Institute of Earth Physics and Space Science