Dr. Rózsa Szabolcs

Elnök

Kapcsolat:
rozsa.szabolcs@emk.bme.hu

Dr. Bozóki Tamás

Titkár

Kapcsolat:
bozoki.tamas@epss.hun-ren.hu

Bemutatkozás

A Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai Uniót (IUGG) 1919-ben azzal a céllal alapították, hogy a geodéziával, földmágnességgel, meteorológiával, óceanográfiával, szeizmológiával és vulkanológiával foglalkozó tudományos társaságok összefogva még jobban fel tudják hívni a társadalom figyelmét a Föld, mint dinamikus rendszer vizsgálatának fontosságára és az együttműködéseken keresztül előremozdíthassák annak megértését. Az IUGG alá nyolc, részben önálló tagszervezet tartozik, amelyek az Unió általános tevékenységi körén belül egy-egy meghatározott tématerületért felelősek. Ez a nyolc nemzetközi tagszervezet a következő:

  • International Association of Geodesy (IAG): A Föld alakjának, méretének és gravitációs mezejének mérésével, valamint helymeghatározás tudományával és ezeken keresztül vizsgálja a Föld rendszer működését, dinamikus változásait.
  • International Association of Cryospheric Sciences (IACS): A hó és a jég tanulmányozásával foglalkozik, beleértve a gleccsereket, jégtáblákat, tengeri jeget és a permafrosztot.
  • International Association of Seismology and Physics of the Earth’s Interior (IASPEI): A földrengések és a Föld belső szerkezetének tanulmányozásával foglalkozik.
  • International Association of Meteorology and Atmospheric Sciences (IAMAS): A légkör, az időjárás és az éghajlat tanulmányozásával foglalkozik.
  • International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth’s Interior (IAVCEI): A vulkánok, vulkáni folyamatok és kapcsolódó geológiai jelenségek tanulmányozásával foglalkozik.
  • International Association of Hydrological Sciences (IAHS): A Föld vízkörforgásának tanulmányozásával foglalkozik, beleértve a hidrológiát és a vízkészlet-gazdálkodást.
  • International Association for the Physical Sciences of the Oceans (IAPSO): Az óceánok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak tanulmányozásával foglalkozik.
  • International Association of Geomagnetism and Aeronomy (IAGA): A Föld mágneses terének, valamint a magnetoszféra, az ionoszféra és általánosságban a felső légkör tanulmányozásával (aeronómia) foglalkozik.

Magyarország a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) révén tagja az IUGG-nek, ezáltal minden tagszervezetben van magyar delegált, akiket nemzeti képviselőknek neveznek. Az IUGG Magyar Nemzeti Bizottság (MNB) annak elnökéből és titkárából, valamint a nyolc tagszervezet nemzeti képviselőiből áll össze. Az IUGG MNB egyik fő feladata a négy évente kiadott IUGG nemzeti jelentés összeállításának koordinálása, amely számot ad az IUGG tevékenységi köréhez kapcsolódó magyar vonatkozású tudományos eredményekről a bemutatott időszakra vonatkozólag.

Az IUGG Magyar Nemzeti Bizottság (MNB) és a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet (FI) együttműködésében egy-egy levelezőlista került kialakításra minden egyes tagszervezethez, amely a különböző egyetemeken, intézetekben és egyéb szervezeteknél dolgozó magyar kutatók közötti információáramlást kívánja elősegíteni. A levelezőlistára történő feliratkozás semmilyen kötelezettséggel nem jár, ugyanakkor lehetőséget ad az adott szakterülethez kapcsolódó különböző hírekről, rendezvényekről történő gyors értesülésre. A levelezőlistákra történő feliratkozás a „Feliratkozás” oldalon lehetséges.

Nemzeti képviselők

Dr. Rózsa Szabolcs

IAG nemzeti képviselő


Kapcsolat: rozsa.szabolcs@emk.bme.hu

Prof. Dr. Bartholy Judit

IACS nemzeti képviselő

1952-ben született Budapesten. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett meteorológus és matematika tanári diplomát, diplomamunkájának témája a meteorológiai mezősorok ortogonális sorfejtése volt. Az Országos Meteorológiai Szolgálatnál a Központi Meteorológiai Intézetben dolgozott 1976-tól 1992-ig, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem docense, a Meteorológiai Tanszék vezetője, s 2000-től tanszékvezető egyetemi tanára. Oktatási tevékenysége és kutatási szakterülete a klimatológiához kapcsolódik. Elsősorban a globális éghajlatváltozás regionális leskálázásával, modellezésével, a városok éghajlat-módosító hatásával, a megújuló energiaforrások hasznosítási lehetőségeivel, valamint a szélsőséges éghajlati eseményekkel foglalkozik. Számos hazai és nemzetközi projekt vezetője.

Kapcsolat: bartholy.judit@ttk.elte.hu


Dr. Kalmár Dániel

IASPEI nemzeti képviselő

Geofizikai és szeizmológiai tanulmányait az ELTE-n végezte, a doktori fokozatot 2021-ben szerezte meg. Doktori tanulmányai során több nemzetközi szeizmológiai projektben vett részt, például az AlpArray és az AdriaArray, melyek ma is jelentősen hozzájárulnak kutatási témája előrehaladásához. Kutatási témája – amelyre egy postdoc OTKA is épül – a Pannon-medence és a környező orogének kéreg- és köpenyszerkezetét vizsgálja. A használt módszerek, például a P és S receiver function, nagyszámú teleszeizmikus esemény alapján rendkívül pontos és részletes képet nyújtanak a mélyben lévő határfelületek elhelyezkedéséről és topográfiájáról. Emellett külföldi kollégákkal való együttműködések révén más szeizmológiai módszereket is alkalmaznak a régió geofizikai paramétereinek és geológiai fejlődéstörténetének pontosabb megértése érdekében. Bízik abban, hogy az IASPEI képviselősége elősegíti a hazai szeizmológiai kutatások nemzetközivé válását, és új kapcsolatok kiépítésében is segítséget nyújthat.

Kapcsolat: kalmard@seismology.hu


Prof. Dr. Bozó László

IAMAS nemzeti képviselő

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szakmai főtanácsadója. Kutatási területe a levegőkémia és a légkörfizika. A légköri szennyezőanyagok különböző tér- és időskálájú terjedésének és diszperziójának vizsgálatával, modellezésével foglalkozik. A MATE egyetemi tanára, a Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola vezetője. A IAMAS magyar nemzeti képviselője.

Kapcsolat: bozo.l@met.hu

Prof. Dr. Harangi Szabolcs

IAVCEI nemzeti képviselő

Az ELTE Természettudományi Kar geológus szakán 1986-ban szerzett diplomát. Ezt követően PhD ösztöndíjas, majd az ELTE TTK Kőzettan-Geokémiai tanszéken dolgozik. Közel 1 évet töltött Olaszországban, majd egy évet Angliában, ahol kőzettani és geokémiai kutatásokat végzett. 2002-ben habilitált, 2005-ben pedig megszerezte az MTA doktori címet. 2006-ban lett egyetemi tanár, 2003 óta a Kőzettan-Geokémiai tanszék vezetője. 2019-től 2024-ig az ELTE Földrajz- és Földtudományi Intézet igazgatója. 2013-ban sikeres pályázatot követően megalapította az MTA-ELTE (jelenleg HUN-REN-ELTE) Vulkanológiai Kutatócsoportot. 2019-ben az MTA levelező tagjává választották. Kutatási területe a kőzettani vulkanológia, számos hazai és nemzetközi kutatási projektet vezetett. Kiemelten foglalkozik a bazalt vulkáni mezők kialakulásával, valamint a hosszan szunnyadó vulkánok működésével, a felújuláshoz vezető folyamatokkal, elsősorban a székelyföldi Csomád kutatásán keresztül. 115 tudományos szakcikk szerzője, amelyekre több mint 4000 hivatkozást kapott. Számos tudománynépszerűsítő kiállítás tervezője és kivitelezője, folyamatosan jelentett meg ismeretterjesztő írásokat. Az IAVCEI magyar nemzeti képviselője.

Kapcsolat: harangi.szabolcs@ttk.elte.hu

Prof. Dr. Gribovszki Zoltán

IAHS nemzeti képviselő

Gribovszki Zoltán 1972. augusztus 30.-án született Miskolcon. Okleveles erdőmérnök, 1995, Erdészeti és Faipari Egyetem; vízépítő, vízkészletfeltárás, vízrajz egyetemi szakmérnök, 2002, Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 1997 óta a Soproni Egyetem dolgozója, 2015 óta egyetemi tanár. Kutatási területe az öko-hidrológia, szűkebben a növényzet hatása a hidrológia jellemzők napi ingadozására és az ebből visszanyerhető információk. Hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatai a következők: 15 országos jelentőségű hazai, ill. nemzetközi szervezetnek tagja, illetve tisztségviselője (az IAHS magyar nemzeti képviselője). 6 hosszabb szakmai tanulmányúton vett részt (Európa, Észak és Dél-Amerika). 9 külföldi és 7 hazai kutatóhellyel épített ki szakmai kapcsolatot. Több mint 20 hazai és nemzetközi konferencia szervezésében vett részt. Számos hazai és nemzetközi projekt vezetője.

Kapcsolat: gribovszki.zoltan@uni-sopron.hu

Dr. Horváth László

IAPSO nemzeti képviselő

Horváth László a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Szakterülete a légkörkémia, ezen belül is a nyomanyagok felszín – légkör közti ciklusának vizsgálata. Az Országos Meteorológiai Szolgálattól történt nyugdíjazatása után az MTA-SZIE Növényökológiai Kutatócsoport tagja volt, majd szabadúszóként dolgozott különböző projektekben. Jelenleg a HUN-REN-SZTE Fotoakusztikus Kutatócsoport tagja, Szegedi Tudományegyetemen. Számos hazai kutatási projekt vezetője és EU projektek vezető kutatója volt. Az IUGG-IASPO nemzeti képviselője 2008 óta.

Kapcsolat: horvath.laszlo.dr@gmail.com

Dr. Heilig Balázs

IAGA nemzeti képviselő


Kapcsolat: heilig.balazs@epss.hun-ren.hu