Az IUGG első közgyűlésén (Róma, 1922) a Section d\'Hydrologie Scientifique az Unió egyik alapító szervezete volt. A IV. IUGG közgyűlésen (Stockholm, 1930) az International Association of Scientific Hydrology nevet vette fel. Jelenlegi nevét a XV. IUGG közgyűlésen (Moszkva, 1971) kapta.

Az IAHS a kutatási eredmények megvitatásával, összehasonlításával és közzétételével, valamint a nemzetközi együttműködést igénylő kutatások kezdeményezésével segíti elő a hidrológia valamennyi aspektusának tanulmányozását. Az IAHS Press kiadja a havonta megjelenő Hydrological Sciences Journal című folyóiratot, a Red Book sorozatot, amely évente nyolc-tizenkét konferencia jegyzőkönyveit, valamint más, speciálisabb kiadványokat tartalmaz. Az IAHS szoros kapcsolatokat ápol az UNESCO Nemzetközi Hidrológiai Programjával (International Hydrological Programme) és a Meteorológiai Világszervezet (WMO) Hidrológia és Vízkészletek Programjával (Hydrology and Water Resources Programme).

Bizottságok:
- Kontinentális erózióval foglalkozó bizottság (ICCE)
- A csatolt szárazföld-légkör rendszerrel foglalkozó bizottság (ICCLAS)
- Felszín alatti vizekkel foglalkozó bizottság (ICGW)
- Távérzékeléssel foglalkozó bizottság (ICRS)
- Hó- és jéghidrológiával foglalkozó bizottság (ICSIH)
- Statisztikai hidrológiával foglalkozó bizottság (ICSH)
- Felszíni vizekkel foglalkozó bizottság (ICSW)
- Nyomjelzőkkel foglalkozó bizottság (ICT)
- Vízminőséggel foglalkozó bizottság (ICWQ)
- Vízgazdálkodási rendszerekkel foglalkozó bizottság (ICWRS)

További részletek: https://iahs.info/

A szervezetet bemutató magyar nyelvű előadás: link

Magyar nemzeti képviselő: Prof. Dr. Gribovszki Zoltán (gribovszki.zoltan@uni-sopron.hu)

A szervezet magyar levelezőlistája: IAHS@levlist.ggki.hu

Rózsa Szabolcs

Tudományterület: geodézia
Intézet: BME Általános és Felsőgeodézia Tanszék